Filosofisk dialog kan foregå individuelt eller i gruppe. Det er særlig etiske- og eksistensielle spørsmål som er utgangspunkt for dialogen. Vi snakker med andre ord om det som betyr noe for oss mennesker: Det som har verdi for oss, det som gjør oss sårbare, og hvordan vi bør leve livene våre.

Filosofien bruker jeg som ramme for å lære refleksjon. Sånn som jeg ser det så innebærer refleksjon evnen til å komme i kontakt med følelser og sette ord på dem. Ofte er det både nyttig og lærerikt å knytte erfaringer opp mot teori, eller motsatt; teori opp mot erfaring. Så det er hva jeg driver med. Det gjør mine dialoger til et sted både for læring, utvikling og terapi.

Jeg tilbyr ulike former for gruppedialog, blant annet sokratisk dialog og bohmsk dialog, i tillegg til refleksjonsdialoger. Det er også mulig å bestille individuelle refleksjonssamtaler med meg.

«Dialogen er et fristed hvor man kan tenke høyt og få nye impulser – det skjer hver gang!
- Deltaker i undringstimer

«Dette har overgått mine forventninger betraktelig! Ofte kan det være litt for mye carpe diem-pjatt, men dette var dypere enn det.»

- Deltaker i filosofisk gruppedialog


«Disse dialogene er en genuin mulighet til å tenke utover smør og brød om dagen.»

- Deltaker i undringstimer


«Filosofering kan få frem det enkle.»
- Deltaker i undringstimer


Følg meg gjerne på Facebook eller på Fantasia, bloggen min.
 Jeg er godkjent som filosofisk praktiker gjennom NSFP.