Hva er bedriftens behov? Jeg kan tilrettelegge for flere anledninger og vi avtaler pris i hvert konkrete tilfelle.

Eksempler på oppdrag jeg har eller har hatt:


Gruppedialog tilpasset fagsamlinger i miljø hvor spørsmålet om hva som er fakta og hva som er vurdering er særlig relevant.  Varighet ca. 1,5 time. For eksempel har både barnevernet, helsestasjonen og kontor for psykisk helse hatt glede av denne dialogen.

Fakta eller vurdering

Følelser og refleksjon

Filosofisk gruppedialog med brukere av kommunens lavterskeltilbud for psykisk helse og rusoppfølging. Vi møtes 2 timer en gang pr. uke i 6 uker og snakker sammen om utvalgte tema.

Handlingsplan


Gruppedialog for utarbeidelse av handlingsplaner for klienter ved rusinstitusjon.

Arbeidsmiljøtiltak


Bedriften ønsket å gjøre noe annerledes for sine medarbeidere. Vi la opp til samlinger med vekt på verdidialog og avspenning med guidet meditasjon.

Filosofisk gruppedialog


Heldagsdialoger (5 timer) spesifikt rettet etter et 6-ukers rehabiliteringsopphold ved rusinstitusjon.

Verdensdagen for psykisk helse


Filosofisk gruppedialog med vekt på tema for verdensdagen.  Varighet ca. 1-1,5 time.

Kollegaveiledning

Tilrettelegging av Balint-inspirert kollegaveiledning. En veiledningsform som særlig er tilpasset mennesker som jobber med behandling/samtaleterapi. Varighet ca. 2 timer.

Klimadialog


Filosofisk gruppedialog om klima og miljø i forbindelse med klimafestivalen i Østfold.
Filosofisk gruppedialog om verdenssyn og verdier i forbindelse med åpningen av utstillingen vidunderlig ny verden.

Guidet meditasjon


Aktivitetstilbud til brukere av kommunens lavterskeltilbud for psykisk helse. Ukentlig tilbud hvor vi møttes 1 time med meditasjon og samtale.

Hva vil det si å være menneske?


Gruppedialog i fagsamling for jobbkonsulenter.

Filosofisk turdialog


Sokratisk-inspirert samtale. Vi blir enige om tema og tar samtalen med på tur ut i naturen.

Fornuft, følelser og selvforståelse


Foredrag på fagforeningssamling for ingeniører i Vestfold.
Følg meg gjerne på Facebook eller på Fantasia, bloggen min.