Dialog og dannelse

For å finne lykken i det ordinæreHva er bedriftens behov? Jeg kan tilrettelegge for flere anledninger og vi avtaler pris i hvert konkrete tilfelle.

Eksempler på oppdrag jeg har eller har hatt:

Fakta eller vurdering
Gruppedialog tilpasset fagsamlinger i miljø hvor spørsmålet om hva som er fakta og hva som er vurdering er særlig relevant.
  Varighet ca. 1,5 time. For eksempel har både barnevernet, helsestasjonen og kontor for psykisk helse hatt glede av denne dialogen.

Følelser og refleksjon
Filosofisk gruppedialog med brukere av kommunens lavterskeltilbud for psykisk helse og rusoppfølging. Vi møtes 2 timer en gang pr. uke i 6 uker og snakker sammen om utvalgte tema.

Handlingsplan
Gruppedialog for utarbeidelse av handlingsplaner for klienter ved rusinstitusjon.

Arbeidsmiljøtiltak
Bedriften ønsket å gjøre noe annerledes for sine medarbeidere. Vi la opp til samlinger med vekt på verdidialog og avspenning med guidet meditasjon.

Filosofisk gruppedialog
Heldagsdialoger (5 timer) spesifikt rettet etter et 6-ukers rehabiliteringsopphold ved rusinstitusjon.

Verdensdagen for psykisk helse
Filosofisk gruppedialog med vekt på tema for verdensdagen.  Varighet ca. 1-1,5 time.

Kollegaveiledning
Tilrettelegging av Balint-inspirert kollegaveiledning. En veiledningsform som særlig er tilpasset mennesker som jobber med behandling/samtaleterapi. Varighet ca. 2 timer.

Klimadialog

Filosofisk gruppedialog om klima og miljø i forbindelse med klimafestivalen i Østfold.
Filosofisk gruppedialog om verdenssyn og verdier i forbindelse med åpningen av utstillingen vidunderlig ny verden.

Guidet meditasjon
Aktivitetstilbud til brukere av kommunens lavterskeltilbud for psykisk helse. Ukentlig tilbud hvor vi møttes 1 time med meditasjon og samtale.

Hva vil det si å være menneske?
Gruppedialog i fagsamling for jobbkonsulenter.

Filosofisk turdialog
Sokratisk-inspirert samtale. Vi blir enige om tema og tar samtalen med på tur ut i naturen.

Fornuft, følelser og selvforståelse
Foredrag på fagforeningssamling for ingeniører i Vestfold.