Kurs i mindfulness

Kurset går over 8 uker med til sammen 20 timer.

Det legges i tillegg opp til relativt omfattende hjemmeøvelser, anslagsvis mellom 30-45 minutter daglig.

Kurset holdes på Lunner kirkekontor, Lunnerlinna 43 A.

Oppstart 16.04.20

Pris kr 4500,-

Undringstimer

Undringstimer foregår ved Lunner bibliotek, avdeling Roa.  Det kreves ingen forkunnskaper og dialogene er åpne for alle.

Våren 2020 møtes vi følgende onsdager mellom kl. 18.30-20.30:

29. januar med tema: Frykt for avvisning og adskillelse

26. februar med tema: Frykten for ikke å være bra nok

25. mars med tema: Vågemot og tillit

29. april med tema: Erkjennelse og empati

Pris kr 250,- pr. person pr. gang.


Individuell samtale

Du kan bestille time for samtale, eventuelt samtale i kombinasjon med tankefeltterapi.

Pris kr 600,- pr time.

Tankefeltterapi

Du kan bestille time for tankefeltterapi, eventuelt i kombinasjon med samtale.

Pris kr 600,- pr. time.


Gruppetilbud

Jeg kan legge til rette for guidet meditasjon eller gruppedialog dersom det er ønskelig. Minimum 4 deltakere.

Pris kr 200,- pr. person pr. time.


Drop-in meditasjon for tidligere kursdeltakere

Pris kr 150,- pr. gang.

Onsdag 22. januar

Onsdag 19. februar

Onsdag 18. mars

Onsdag 22. april


Følg meg gjerne på Facebook eller på Fantasia, bloggen min.